Anotace

Práce se zabývá pojmem elektronická kniha a jejími formáty. Dále je zmíněno několik čteček těchto knih, které jsou dostupné pro platformy Android a Windows. Je zde zkoumána možnost použití nástroje Xamarin k vytvoření multiplatformní čtečky e-booků a využití podpory více platforem k synchronizaci mezi zařízeními.

V praktické části této práce byla taková aplikace pro platformy Android a Windows vytvořena. Čtenáři umožňuje synchronizaci postupu čtení mezi jeho zařízeními. Čtečka dále nabízí běžné funkce, jako přidávání záložek, změnu velikosti textu, noční režim a další. Synchronizace je podporována pomocí Dropboxu nebo s využitím cloudové databáze Firebase. Hotová aplikace byla umístěna do Google Play a Microsoft Store.

Poděkování

Rád bych poděkoval vedoucímu diplomové práce Ing. Pavlu Křížovi, Ph.D. za metodické vedení práce, cenné rady a připomínky. Děkuji také rodině, přátelům a kolegům za vstřícnost a morální podporu.

Ke stažení

  1. Celý text práce
  2. Příloha práce
  3. Zdrojové kódy čtečky
  4. Microsite aplikace
  5. Aplikace v Google Play
  6. Aplikace v Microsoft Store